Search form

Matalikilo 25:34

34Mpawo Jakobo wakapa Esau insima amusinza wanyangu. Lino wakalya, wanywa, wanyampuka, waya. Mbuboobo Esau mbwaakasampaula bupati bwakwe.