Search form

Matalikilo 26:22

22Kuzwa oko wakalonga, waakusya cikala acimwi, Lino eco, teebakali kucilwanina pe, Nkaambo kako wakacuulika izina lya-Rehoboti, nkaambo wakati, Lino Jehova watupa busena kuti tuvule munyika.