Search form

Matalikilo 27:1

Rebeka a-Jakobo mbubakabbida Esau kulongezegwa kwakwe

1Lino Izaka naakacemaala, alimwi meso aakwe akaba agubi, wakaita Esau mwanaakwe mupati, wati, Mwanaangu, Wakavuwa kuti, Mpondi.