Search form

Matalikilo 27:20

20Elyo Izaka wakaambila mwanaakwe kuti, Ino wafwambaana buti kwiijana, mwanaangu? Wakavuwa kuti, Nkaambo kakuti Jehova Leza wako wandipa coolwe.