Search form

Matalikilo 27:30

30Lino Izaka naakamana kulongezya Jakobo, Jakobo naakazwa buyo kuli­ Izaka wisi, mpoonya awo wakaboola Esau mukulana wakwe kuzwa mukuvwima.