Search form

Matalikilo 28:13

13Alakwe Jehova wakaliimvwi atala alyo, nkabela wakati, Ndime Jehova, Leza wa-Abrahamu uso, a-Leza wa-Izaka. Nyika eyi mpolede alinjiyo, ndaipa nduwe alunyungu lwako.