Search form

Matalikilo 28:18

18Nibwakaca, Jakobo wakafuma, wabweza ibbwe elyo ndyaakalisegamizizye, waliimika kuti libe malende, watila mafuta amutwe walyo.