Search form

Matalikilo 3:11

11Wakati, Ino ngwani wakakulwiida kuti uli sicinswe? Sa walya micelo yamusamu oyo ngundakakulailila kuti, Utalyi kulinguwo?