Search form

Matalikilo 3:19

19Uyoolya insima cakufwa mitukuta mane ukapiluke kunyika, nkaambo mulinjiyo mowakagwisigwa, nkaambo uli bulongo buyo, akooko kubulongo nkoelede kupiluka.