Search form

Matalikilo 30:25

Jakobo mbwaakajana imbono kuli-Labani

25Lino Rakele naakamana kuzyala Josefa, Jakobo wakaambila Labani kuti, Undileke, njiinke kulindime akunyika yangu.