Search form

Matalikilo 30:26

26Undipe banakazi bangu abana bangu mbendakakubelekela, njiinke, nkaambo ulizi mbwiibede milimo yangu njindakakubelekela.