Search form

Matalikilo 30:42

42pele tudandala twambelele, taakwe naakatubikila inti pe, aboobo tudandala twakaba twa-Labani, zitulumuka zyakaba zya-Jakobo.