Search form

Matalikilo 30:6

6Mpawo Rakele wakaamba kuti, Leza wabeteka makani aangu, waswiilila ijwi lyangu, wandipa mwana mulombe. Nkaambo kako wakamuulika izina lya-Dani.