Search form

Matalikilo 31:23

23Amvwe obo, wakatola bazyalwanyina, wamutobela, weenda musinzo wamazuba aali musanu aabili, wamujana kucilundu ca-Gileadi.