Search form

Matalikilo 31:42

42Leza wa taata, Leza wa-Abrahamu a-Mulemu wa-Izaka, natakali ambebo, ncobeni nowakandi tanda acinkwamaanza. Pele Leza wakubona mapenzi aangu amilimo yamaanza aangu, aboobo wakakutapatila jilo masiku.