Search form

Matalikilo 31:48

48Labani wakati, Eci citantaala caba kamboni akati kandime awebo buzuba obuno. Ncencico ncakacuulikila izina lya-Galeeda.