Search form

Matalikilo 31:50

50Na wapenzya bana bangu basimbi, nanka kukwata banakazi abamwi atala abana bangu, nekuba kuti taakwe muntu uuli aswebo, bona! Leza ngukamboni akati kesu.