Search form

Matalikilo 31:52

52Citantaala eci ngukamboni, aalo malende ngukamboni, wakuti mebo ncobeni nsikooyooinda kucitantaala eci kuza kulinduwe, ayebo tokooyooinda kucitantaala eci kuza kulindime, kuzoocita bubi.