Search form

Matalikilo 32:11

11Wence kondivuna kuzwa kumaanza aamukulana wangu, kuzwa kumaanza aa-Esau, nkaambo ndamuyoowa. Ndayoowa kuti ambweni uleza kutuuma abana abamanyina babo boonse.