Search form

Matalikilo 32:14

14Wakabweza impongo zili myanda yobile abagutu bali makumi obile, imbelele zili myanda yobile abasijembwe bali makumi obile,