Search form

Matalikilo 32:5

5Ndijisi iŋombe, imbongolo, imbelele, balanda abalanda basimbi. Lino ndatuma kukulwiida mupati wangu kuti nkafwidwe luzyalo kulinguwe.