Search form

Matalikilo 32:6

6Elyo batumwa bakaboola kuli-Jakobo, bati, Twakasika kumukulana wako Esau. Lino uleza kuzookuswanaana, uli abantu bali myanda yone.