Search form

Matalikilo 32:9

9Lino Jakobo wakati, O Leza wa-Abrahamu taata, Leza wa-Izaka taata, Jehova iwakandaambila kuti, Bweeda kunyika yako akumukowa wako nkabela njookubamba kabotu,