Search form

Matalikilo 33:10

10Pele Jakobo wakati, Akaka! Na ndijene luzyalo mumeso aako, wence tambula cipo cizwa kumaanza aangu, nkaambo kubona busyu bwako kuli mbubonya mbuli kubona busyu bwa-Leza. Wanditambula kabotu.