Search form

Matalikilo 33:19

19Nkabela cipanzi canyika mpaakayakide zilao zyakwe wakacuula kubana ba-Hamori wisi Sekemu. Wakaula amali aakesita aali mwanda.