Search form

Matalikilo 33:3

3Lino walo mwini wakainda kunembo, wakali kuya bukotama ansi ziindi zili musanu azibili mane wakasika kumukulana wakwe.