Search form

Matalikilo 33:5

5Lino Esau naakatambya meso aakwe, wakabona banakazi abana, nkabela wakabuzya kuti, Ino mbobani aba mboli abo? Wakavuwa kuti, Mbaaba bana Leza siluzyalo mbaakapa mulanda wako.