Search form

Matalikilo 35:18

18Nkabela muuya wakwe nowakaamba kumusia (nkaambo wakafwa) wakamuulika izina lya-Benoni, pele wisi wakamuulika izina lya-Benjamini.