Search form

Matalikilo 35:23

23Bana ba-Leya mbaaba: Rubeni (mwana mutaanzi wa-Jakobo), a-Simeoni, a-Levi, a-Juda, a-Isakara a-Zebuloni.