Search form

Matalikilo 35:27

27Mpawo Jakobo wakasika kuli-Izaka wisi ku-Mamre, ku-Kiriyati-ariba (ngonguwo Hebroni), Abrahamu a-Izaka nkubakali kukala-kala.