Search form

Matalikilo 36:6

6Esau wakatola banakazi bakwe, bana bakwe balombe, bana bakwe basimbi, abasiŋanda bakwe boonse, aŋombe zyakwe amatanga aakwe, aŋombe zyakwe zyoonse nzyaakavubide munyika ya-Kanana, wakalongela kunyika imbi cakwaanzaana amwanike wakwe Jakebo.