Search form

Matalikilo 37:13

13Nkabela Israyeli wakaambila Josefa kuti, Bona! Sa bakulana bako tabali mukweembela ku-Sekemu? Koza, nkutume kulimbabo. Wakavuwa kuti, Ndaya.