Search form

Matalikilo 37:17

17Wakati, Bazwa okuno, nkaambo ndakamvwa majwi aabo aakuti, Katuya ku-Dotani. Amvwe obo Josefa wakatobela bakulana bakwe, wabajana ku-Dotani.