Search form

Matalikilo 37:7

7Ndakabona kuti twakali kwaanga misunta yamaila mukati kamuunda, elyo musunta wangu wakabuka, waimikila, amisunta yanu yakuuzyunguluka, yaukotamina.