Search form

Matalikilo 38:18

18Wakabuzya kuti, Nkupe citondezyonzi? Wakati, Kondipa cinamatizyo cako antambo yako amusako uuli mujanza lyako. Wakamupa, waswanaana awe, nkabela wakaminta kuzwa kulinguwe.