Search form

Matalikilo 39:23

23Mulangi wantolongo takakali kulikataazya kucita neciba comwe icakali mumaanza aakwe, nkaambo Jehova wakali awe, azintu zyoonse nzyaakacita, Jehova wakazibotezya.