Search form

Matalikilo 4:24

24Kaini ulatemwa mulandu ziindi zili musanu azibili.

Sa Lameki takooyootemwa ziindi zili makumi aali musanu aabili amusanu azibili na?