Search form

Matalikilo 40:17

17Mucisewe caatala kamuli zilyo zyamisyobo misyobo nzyajika mujisi, zyajikilwa Farao. Nkabela bayuni bakali kuzilida, mucisewe cakali atala amutwe wangu.