Search form

Matalikilo 41:27

27Alimwi iŋombe zili musanu azibili zikotede zibi izyakasyaalila kuzwa nkukuti myaka iili musanu aibili, aalo makunka aali musanu aabili aapuputide aabijide kumuuwo wakujwe nkukuti myaka iili musanu aibili yanzala.