Search form

Matalikilo 41:35

35Babungike zilyo zyoonse zyamyaka eyi mibotu iiti sike, balondole maila mumaanza aa-Farao kuti kube zilyo muminzi, babike kumbali.