Search form

Matalikilo 41:50

50Lino mwaka wanzala nowatakaina kusika, Josefa wakazyalilwa bana bobile balombe mbaakamuzyalila Asenati mwana musimbi wa-Potifera mupaizi wa-Oni.