Search form

Matalikilo 42:27

27Pele kucile, umwi wabo wakajula inkomo yakwe kuti asanine imbongolo yakwe, elyo wakabona mali aakwe, mwaali mumulomo wasaka lyakwe.