Search form

Matalikilo 43:12

12Alimwi amubweze mali aamwi mumaanza aanu. Mali aakapilusigwa mumilomo yamasaka amwaapilusye mumaanza aanu; ambweni bakaaluba.