Search form

Matalikilo 43:26

26Lino Josefa naakasika kuŋanda, bakamuletela mumonya muŋanda cipo ncebakeza aco, nkabela bakamukotamina cakuvundama ansi.