Search form

Matalikilo 44:18

18Mpawo Juda wakaswena afwaafwi kulinguwe, wati, Wence simalelaangu, ndemulanda wako Ŋambe ijwi mumatwi aasimalelaangu. Bukali bwako butabukili mulanda wako, nkaambo uli mbubonya mbuli Farao.