Search form

Matalikilo 44:8

8Mwabona kuti mali ayo ngetwakajana mumilomo yankomo zyesu twakaaboozya kulinduwe kuzwa kunyika ya-­Kanana, Ino inga twabba buti insiliva na ingolida muŋanda yamwami wako?