Search form

Matalikilo 45:17

17Nkabela Farao wakaambila Josefa kuti, Ambila bakulana bako kuti, Kamucita obu. Amubope imbongolo zyanu, mwiinke kunyika ya-Kanana.