Search form

Matalikilo 45:8

8Teensi ndinywe mwakandituma okuno pe, nguLeza. Wandibika kuti mbe wisi Farao amwami waŋanda yakwe yoonse amweendelezi wanyika yoonse ya-Egepita.