Search form

Matalikilo 46:31

31Mpoonya awo Josefa wakaambila bananyina aluzubo lwawisi kuti, Ndainka kuyooambila Farao makani, Nkamulwiide kuti, Bakulana bangu aluzubo lwataara ibakakede munyika ya-Kanana basika kulindime.