Search form

Matalikilo 46:6

6Azyalo iŋombe zyabo ambono zyabo zyoonse nzibakajene munyika ya-Kana na bakazitola aboobo bakasika ku-Egepita, Jakobo alunyungu lwakwe loonse.